Demonstrasjon landbrukspolitikken Tromsø 1. mai 2016

by Ola Røe